Welding

Per a unions estructurals amb fusió del material base. Inclou les tecnologies TIG/MIG


Per unions estructurals

Són processos associats a la fabricació de tubs estructurals.

Els materials més utilitzats són els aliatges d'acer de bona soldabilitat i els aliatges d'alumini.

Segons el cas s'apliquen tecnologies de soldadura sense aportació (fonamentalment TIG) per a unions on es precisen cordons fins de bona qualitat amb absència de projeccions.

En els casos on es permeten cordons de major grandària i major resistència s'empren les variants MIG amb material d'aportació.

Finalment quan aquesta fase és complementària als procés de brazing s'utilitzen les tecnologies de soldadura per resistència pel seu gran nivell de productivitat i simplicitat en la implementació.