Neteja

Incorporem sistemes de neteja especials per aquells components amb requeriments molt exigents.


Neteja

Els processos de neteja portats a terme pels nostres sistemes de rentat garanteixen l’absència de contaminants metàl·lics i fibres. Aquests nivells de neteja són controlats mitjançant els assajos de laboratori complint les exigències de gravimetria i granulometria del residu d’acord amb la ISO 16232, sent susceptible de correlacions amb el client.

S’apliquen principalment a peces de lubrificació o injecció utilitzant diferents solvents de base aquosa o base orgànica per a la dissolució d’olis i greixos.

El procés de neteja es complementa amb tecnologia d’ultrasons per el despreniment de partícules provinents del procés de conformat.

Per als casos més exigents es disposa de solucions fetes a mida per a aplicar sobre el producte acabat que incorporen processos específics de neteja, assecat i condicionament sense necessitat de treballar en sales grises.