Pàgina d'inici TecnologiesIlles de muntatge

Illes de muntatge

Dissenyem llocs de treball pensats per a la màxima eficiència de producció, tenint en compte les òptimes condicions ergonòmiques per a l’operari.


MMM ofereix la possibilitat de l'acoblament i traçabilitat completa del subsistema.

Les illes de muntatge són processos one-piece-flow que inclouen el muntatge, revisió de conformitat 100% del producte i la traçabilitat complerta del subsistema.

Creem aquestes illes de muntatge a petició dels nostres clients en els casos de sistemes que, a més de tubs metàl·lics, incorporen altres components com tubs elastomèrics, sensors, elements de fixació, interfícies d’estanquitat, etc.

Aquestes illes finals poden arribar a integrar-se a la cadena de muntatge final del client i tot i que són gestionades per MMM, passen a formar part dels seus subsistemes de producció JIT.