Hidroforming

Podem fabricar elements de geometria complexa amb elevats graus de deformació biaxial, gràcies a l’expertise assolit al llarg dels anys en la tecnologia d‘hidroformat.


Som capaços de treballar amb tubs de gruix 0,3-0,8 mm tant en acer com en inox.

És especialment adequat per a tubs de parets fines amb espessors entre els 0,3  i els 0,8 mm tant en acer com inoxi.

Característiques principals:

  • Flexibilitat: S’introdueixen ones per absorbir els vibracions, dilatacions tèrmiques i dispersions en el muntatge.
  • Integració d’elements de naturalesa mecanitzada.
  • Allotjament de juntes, stopper de muntatge, connexions de maniguets, llavis per estanquitat metàl·lica, i altres.
  • Singularitats geomètriques.
  • Deformacions asimètriques.

 

La utilització d’una matriu associada i l’estricte control de la geometria resultant es tradueixen en:

 

  • Alta flexibilitat en el disseny
  • Potencial de reducció del pes final de la peça
  • Reducció dels costos gràcies a la disminució del muntatge posterior, eliminació d’utillatges, etc.

Altres tecnologies que et poden interessar