Pàgina d'iniciTecnologies

Tecnologies

Som experts en diferents processos d’alta tecnologia claus en el sector

Hidroforming

Podem fabricar elements de geometria complexa amb elevats graus de deformació biaxial, gràcies a l’expertise assolit al llarg dels anys en la tecnologia d‘hidroformat.

Brazing

Els nostres forns de procés continu en atmosfera reductora dirigits a grans produccions en massa ens permet obtenir unions amb elevats estàndards de qualitat.

Neteja

Incorporem sistemes de neteja especials per aquells components amb requeriments molt exigents.

Illes de muntatge

Dissenyem llocs de treball pensats per a la màxima eficiència de producció, tenint en compte les òptimes condicions ergonòmiques per a l’operari.

Conformat i corbat CNC

Oferim solucions a totes aquelles necessitats de conformat i corbat.

Welding

Per a unions estructurals amb fusió del material base. Inclou les tecnologies TIG/MIG