Pàgina d'inici ProductesTubs de motor

Tubs de motor

Tubs d’aire

Tubs metàl•lics en el rang de 40 a 60 mm de diàmetre que condueixen l’aire a pressió des dels sistemes de compressió fins al col•lector d’admissió.

S’ofereixen solucions en inox, alumini o amb recobriment de cataforesi i s’hi poden incloure dispositius de connexió ràpida a petició del client.

Considerem especificacions amb alt nivell de neteja.
Galeria d’imatges Tubs d’aire

Tubs d’aigua

Tubs entre 15 i 30 mm de diàmetre amb aplicacions inox o recobriments amb un elevat nivell anticorrosiu (exm. Niquel).

Formen part dels conjunts de distribució que entreguen o recullen els fluxos de refrigerant des dels subsistemes d’impulsió i els sistemes cooler. Poden disposar de diferents models de connexió en funció del layout disponible o de la funcionalitat de la peça.

S’ofereixen també solucions integrades com ara l’acoblament per a tubs elastomèrics.
Galeria d’imatges Tubs d’aigua

Tubs d’oli

Aquests subconjunts d’alimentació i/o retorn d’oli del turbo poden ser solucions metàl•liques o integrar elastòmers tècnics (alta resistència a la temperatura i compatibilitat amb olis degradats pels processos tèrmics o gasos d’escapament).

Són considerats peces de seguretat amb conformats exigents degut a las restriccions de layout normals a les zones de turbocompressor i es generen mitjançant hidroconformat per donar la màxima flexibilitat i el millor rendiment tècnic al sistema.

Les solucions d’interfícies de connexió, algunes d’elles solucions patentades per MMM, s’integren al sistema (volanderes, caragols, abraçadores, etc.)

Considerem requeriments de neteja, fiabilitat i resistència a les temperatures elevades.
Galeria d’imatges Tubs d’oli

Tubs EGR

Solucions 100% metàl•liques en acers inoxidables seleccionats en funció de les temperatures d’ús per conduir el gas del col•lector d’escapament al d’admissió.

Es treballa amb tubs de baix gruix, a l’entorn dels 0,4mm, amb temperatures màximes de fins a 900 graus i soldats en processos de brazing, amb ús optatiu de fundents d’alta resistència a la corrosió sulfurosa.

Els dissenys de corrugats permeten flexibilitat de muntatge, absorció de les dilatacions diferencials i alts nivells de fiabilitat obtinguts per hidroformat amb un rigorós control de les pèrdues de gruix.
Galeria d’imatges Tubs EGR

Ressonadors

Tenen la funció d’ esmorteir els intervals de freqüències acústiques portades pel flux de gas que circula del sistema turbo al col•lector d’admissió.

Són elaborats en acer inoxidable amb la finalitat d’obtenir l’amortiment òptim i inclouen un quick connector patentat per MMM
Galeria d’imatges Ressonadors

Recuperació de fuel

Canalitza i recondueix les pèrdues de combustible dels injectors, common rail i altres elements del sistema d’injecció del combustible fins al dipòsit.

Utilitzat en aplicacions de rangs de mitja pressió (250 bars) amb solucions d’estanquitat metàl•lica d’alta exigència en materials inoxidables.

També es realitzen distribucions de retorn de combustible per a sistemes dièsel amb ús de solucions híbrides metall-goma.
Galeria d’imatges Recuperació de fuel

Sensor Pressió

Tubs d’acer inoxidable utilitzats tant en la monitorització de la pressió dels sistemes d’escapament per a la gestió dels filtres de partícules, com per al turbo i la seva gestió de la geometria variable.
Galeria d’imatges Sensor Pressió

Inserts de motor

Tubs de petita longitud i alta precisió que substitueixen a les solucions mecanitzades en la connexió de maniguets de goma a blocs de casting (culates, blocs motor, caixes de canvis, etc.)

Es fabriquen en acer inoxidable o amb recobriments altament resistents a la corrosió.
Galeria d’imatges Inserts de motor

Vareta d’oli

Mecanisme per comprovar el nivell d’oli al carter format per un conjunt de vareta-guia. Les varetes es troben disponibles en tecnologies diferents com el plàstic, metall i composites.
Galeria d’imatges Vareta d’oli